Обробка геопросторових даних СІЧ-2
та приклади розв’язання задач

Агромоніторинг

Тематична карта1. Структура посівних площ.
Ідентифікація та картографування посівів сільськогосподарських культур є ключовим компонентом агромоніторингу. Дані супутника «Січ-2» в інтеграції з даними інших супутникових систем (ЕО-1, Landsat-5) використано для ідентифікації структур посівних площ: озимих зернових, озимого ріпаку та ярих культур.

Порівняння отриманих тематичних карт з даними щодо ріллі дозволяє виявити потенційні несанкціоновані посіви сільськогосподарських культур, зокрема ріпаку. Сервіси та тематичні карти розроблено у співпраці з Центром «Держродючість» в межах пілотного проекту та з Українським гідрометеорологічним центром.

Структура сівозмін2. Структура сівозмін.
Для моніторингу порушень у сівозміні озимого ріпаку використано різнорідні супутникові дані для ідентифікації полів з озимим ріпаком у 2011 та 2012 рр. та виявлення полів, на яких озимий ріпак був присутній два роки поспіль. В межах цієї роботи використано наступні супутникові дані: Січ-2; ЕО-1; Landsat-5 та Landsat-7.

Для верифікації супутникових даних та побудови тематичних карт було проведено наземні дослідження (травень 2012 р.), а також проведено фотоінтерпретацію експертом. Результатом обробки супутникових та наземних даних є тематична карта полів з потенційним порушенням сівозміни озимого ріпаку. Сервіси та тематичні карти розроблено у співпраці з Центром «Держродючість» в межах пілотного проекту.

JECAM3. Міжнародний полігон JECAM.
Проект GEO JECAM (Joint Experiment of Crop Assessment and Monitoring) передбачає створення в усьому світі мережі полігонів сільськогосподарського призначення для відпрацювання методів та моделей агромоніторингу та технологій використання супутникових даних.

В Україні створено мережу полігонів JECAM-Ukraine. Один із таких полігонів створено і функціонує в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (НУБіП України). Зібрані наземні дані та детальні карти використовуються для валідації тематичних карт, отриманих на основі даних супутника «Січ-2».Переваги геопорталу

  • Можливість використання системи різними користувачами як міністерського, так і приватного рівня;
  • Можливість роботи в заданому часовому діапазоні;
  • Можливість гнучкого налаштування динамічних шарів і продуктів на базі існуючої на геопорталі інформації;
  • Зручний Web-інтерфейс та засоби візуалізації.